• slider image 234
  • slider image 235
:::
南門Google服務

  Gmail    群組    共用    雲端硬碟

 

校務系統
   雲端學務系統(教育局)    舊校務系統(全誼)                    

 

各項公務系統
   公文整合系統    網路通知與填報    教師研習系統    教育局
   全國教師進修      

 

各項教學系統
   補救教學科技化評量